Firma Interlingua - Hans Lindholm
Grundad 1973
Startsida | English | Kontakta oss
Översättningar och läromedelSedan 1978 är jag av Kommerskollegium auktoriserad translator från ungerska till svenska. Jag översätter även från romanska språk - franska, spanska, portugisiska, engelska, tyska och polska. Välkomna med dokument av olika slag: betyg, diplom, läkarintyg, medicinska och kommersiella texter, avtal och andra juridiska handlingar.

Under många år har jag undervisat i ungerska vid Lunds universitet samt i svenska för invandrare (Sfi) på Folkuniversitetet och Komvux och i samband härmed skrivit läromedel ("Nybörjarsvenska" - "Sätt igång på svenska" - "Svensk grammatik" - svenska, franska, spanska, engelska, tyska, ungerska och polska ordlistor), den ungerskspråkiga resehandboken "Stockholm" mm.Copyright © Firma Interlingua - Hans Lindholm